Dla rodziców

Drodzy rodzice!

ZGODA NA ODBIÓR ZE ŚWIETLICY
W trosce o dopilnowanie wszelkich formalności, bardzo proszę, by zostawili Państwo poniższą wypełnioną zgodę na świetlicy. Dzięki temu przedstawiciel naszej gromady może odebrać dziecko ze świetlicy. Dodatkowo proszę o wiadomość, że takowa zgoda jest na świetlicy.  


Wzór zgody na świetlicę:


…………………., WarszawaJa niżej podpisana/y ………………………………………. zezwalam mojemu dziecku …………………………… z klasy ……. uczestniczyć w zbiórkach zuchowych 186 WDH „Łaziki” oraz zezwalam przedstawicielce gromady na odebranie dziecka ze świetlicy w dniu zbiórki.

ZGODA NA UCZESTNICTWO W ZBIÓRKACH
Kolejna zgoda dostępna jest bezpośrednio w drużynowej. Zgodę tę należy niezwłocznie wypełnić i dostarczyć jednej z osób z kadry gromady. Zgoda ode mnie jest BARDZO ważna, gdyż znajduje się w niej kontakt do Państwa oraz informacje o chorobach czy alergiach państwa dzieci.

Czuj! 
Dh. Alicja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz